1

رازهای کیهان چیست؟ - کائنات

News Discuss 
ولی یه روزم بودکه داشتم شیر موز میخوردم تو خیابون که از جلوم از این کودکایی که اشغال جمع میکنن از جلوم رد شدن خوب منم دلم سوخت وبرا اونم گرفتم ولی بعد چند روز جواب اونو گرفتم که یه حرکتی تو کارم اتفاق افتاد که تو کارم سود خوبی https://cashh6cob.yourkwikimage.com/5681749/ترفند_هوشمند_کیهان_که_هیچ_کس_در_مورد_آن_بحث_نمی_کند_کائنات

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story