1

سبک های موسیقی رپ Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
آواز بیات ترک در پرده‌های شور نواخته می‌شود و جزو ملحقات آن طبقه بندی می‌شود، ولی چون از نظر شنوایی حسی شبیه دستگاه ماهور ایجاد می‌کند، برخی قایل به طبقه بندی آن تحت دستگاه ماهور هستند. هر کسی در هر قشری طرفدار آن ها نیستند و نمی توانند در آمد http://lynx.lib.usm.edu/login?url=http://Tdcn.Hou.Edu.vn/index.php?language=vi&nv=statistics&nvvithemever=t&nv_redirect=aHR0cHM6Ly9za3kxbXVzaWMuaXIvP3A9MTkwNA==

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story